سفارش تبلیغ
صبا ویژن

یه دنیا حرف

صفحه خانگی پارسی یار درباره

دلتنگی بد دردیه...

    نظر

چشمها باریدند 

 اندر فراقت

تو

نبودی که مرا هدیه دهی

هدیه ی راهت

من همانم که تو را جان نهادم

تو همانی که مرا در راه نهادی

در خلصه ی تنهایی

در همهمه ی عشق ها

در راه رسیدن ها

در راه نبودن ها

من را تو چه پنداری؟

من را مپندار سنگ

در سینه ی من دل هست

آن هم که به یاد توست

ایام بهار است

در عصر زمینی ها

اما تو کجایی

تا این بنمایی!!!!!!!

یا علی...

ملتمس دعای خیر شما...