سفارش تبلیغ
صبا ویژن

یه دنیا حرف

صفحه خانگی پارسی یار درباره

قرار...

بارالها!مرا توان شکر بی کرانه هایت نیست و شاید هم ظرفیتش را

روزی که با واسطه ای دلم سیقل یافت و قدری تیرگی دنیا کم رنگ شد

قرار گذاشتم که هر گاه اذن اذانت در گلدسته ی دنیا فریاد می کند همه چیز تعطیل شود و بر سبقت هر کاری حک شود که حال وقت خداست این وقت را به هیچ طمعی نخواهم فروخت

و امروز فرصتی قراری دیگری است:

هر گاه که باد دنیا به قبقبم می افتد زمزمه کنم

های بادهای وسوسه

                 من نسیم محبت یار را

                                          به طوفان بلا نخواهم داد.........!!!!!!!!