سفارش تبلیغ
کمک به محرومان
کمک به محرومان

یه دنیا حرف

صفحه خانگی پارسی یار درباره

بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاران...

من هستم و باران برایم قصه می خواند

دمش گرم

خوب شرح گیسوان عشق را می داند

در این همهمه ی باران

چکاوک ناله می نالد

برای بودن با تو

زیر باران شعر می خواند...

یا علی

ملتمس دعای خیر شما